Số kí hiệu 37/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/01/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm