Infographic: Cấp độ thích ứng an toàn dịch covid-19 tại 9 huyện, thành phố

20/10/2021

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 222/TB-SYT về phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 đến quy mô cấp xã.

Các tin đã đưa ngày: