Quản lý danh mục

Thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế

08/06/2021

Thực hiện Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 5/6 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4366/UBND-VXI về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021...; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương, của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Ban Quản lý các KCN tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát việc vận tải phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, nông sản... đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh điều kiện thuận lợi trong lưu thông, giao thương đi, đến giữa các địa phương.

Thường xuyên thông tin, liên lạc, thống nhất Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố liên quan để áp dụng các biện pháp trong quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm không ngăn sông cấm chợ, không gây ách tắc, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các KCN tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát, giảm bớt một số loại hình dịch vụ hạn chế kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại thị trường trong nước.

UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo khai báo y tế đối với toàn bộ người tham gia vận tải, vận chuyển hàng hóa, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch, sản xuất kinh doanh và người lao động trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở y tế... Tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo y tế không trung thực.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

Nguồn: baovinhphuc.com.vn (Thúy Nga)

Các tin đã đưa ngày: