Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

02/06/2021

Ngày 27/5/2021, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Công văn gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, giao Cục Xuất bản, In và Phát hành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước sàn Book365.vn từ ngày 04/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Hội sách trực tuyến từ ngày 04/6/2021 đến ngày 30/6/2021. Triển lãm khai mạc vào 9h30 ngày 04/6/2021.


 

Triển lãm là một trong những hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021). Thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế…Ngoài nội dung trưng bày trên, Triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm, Hội sách trực tuyến.

Responsive image

Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Cạnh đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố: Phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành tuyên truyền về Triển lãm sách trực tuyến Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước tại địa phương. Đồng thời, đưa sự kiện Triển lãm trên vào Chương trình hoạt động của địa phương nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021), trong đó, quan tâm đến việc truyền thông, kết nối đến các tổ chức, đoàn thể chính trị, hệ thống trường học tại địa bàn./.

Phùng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: