Các địa phương tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

03/02/2020

* Ngày 3/2/2020, Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 

Đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện Vĩnh Tường

 

 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thịnh, Bí thư Huyện ủy đã đọc diễn văn ôn lại lịch sử 90 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Vĩnh Tường.

Cùng trong dòng chảy lịch sử vẻ vang của dân tộc, tháng 8/1938, Chi bộ Vĩnh Tường ra đời, đánh dấu sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở huyện Vĩnh Tường nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Qua hơn 80 năm thành lập, từ chi bộ đảng ban đầu chỉ có 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ Vĩnh Tường không ngừng lớn mạnh với 69 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 9.000 đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng hoạt động có hiệu quả; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày một khang trang, hiện đại; bộ mặt đô thị và nông thôn của Vĩnh Tường có sự phát triển, thay đổi rõ rệt, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể...

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Minh Thịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng với việc triển khai tốt các công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp huyện, cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong huyện nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng phong cách, tác phong công tác, thường xuyên tự phê bình và phê bình, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Huyện ủy Vĩnh Tường đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Vĩnh Tường ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

 

* Ngày 3/2/2020, Huyện ủy Yên Lạc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh Nguyễn Lượng

 

 

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Trong 90 năm qua, bằng sự đoàn kết vững chắc và mối quan hệ máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cho đất nước.

Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn một lòng trung thành với Đảng ta trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới huyện Yên Lạc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 300 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay; giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ đạt gần 2,8 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt gần 96%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,35%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020, Huyện ủy Yên Lạc tiếp tục lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm; phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

* Sáng 3/2/2020, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại huyện Tam Đảo. Ảnh Trường Khanh

Tại buổi gặp mặt, ôn lại lịch sử 90 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân...

Góp vào sự thành công của tỉnh và của cả nước, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Đảo luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Huyện đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì.

Năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước của huyện đạt gần 1,2 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 5,1 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 61,2 triệu đồng/người/năm... Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Năm 2020, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng thương mại - dịch vụ - du lịch, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết tốt các vấn đề xã hội...

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc thu gọn bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền, sự gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025...

Nguồn: baovinhphuc.gov.vn
Các tin đã đưa ngày: