Hướng dẫn sử dụng TEST nhanh COVID 19 tại nhà, cơ quan, đơn vị năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

01/11/2021

Ngày 29/10/2021 Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Văn bản số 4050/SYT-NVYD về việc triển khai tự thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2.

Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, người dân…chủ động trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bằng cách tự thực hiện test nhanh SARS-CoV-2, Sở Y tế tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Thông tin về danh sách sinh phẩm/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cập nhật từ đợt 1 đến đợt 9, trong đó có công khai giá bán, tên, số điện thoại của công ty sản xuất, phân phối (có Văn bản công bố của Bộ Y tế từ đợt 1 đến đợt 9 kèm theo).

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường cập nhật danh sách sinh phẩm đã được Bộ Y tế công bố để thông tin, phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhân dân trên địa bàn.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh: Thông tin đến các đơn vị, bộ phận, người lao động trực thuộc về danh sách sinh phẩm đã được Bộ Y tế công bố.

3. Theo nhu cầu sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể nghiên cứu, chủ động liên hệ với đơn vị cung ứng test xét nghiệm, lập kế hoạch mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

4. Việc xử lý rác thải y tế, xử lý tình huống khi có ca dương tính được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế và Văn bản số 3876/SYT-NVYD ngày 19/10/2021 của Sở 

Đường dẫn tải và xem video hướng dẫn tự test Covid-19 tại link phía dưới:

https://www.youtube.com/watch?v=bZHNeCUR_3Y

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: