Danh sách các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến 20h00 ngày 12/5/2021)

12/05/2021

Danh sách các ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến 20h00 ngày 12/5/2021)

Các tin đã đưa ngày: