Quản lý danh mục

Kích hoạt hoạt động Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc

08/05/2021

Ngày 07/5/2021, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND về việc kích hoạt hoạt động bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian bắt đầu từ 8h ngày 7/5 đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân của của Bệnh viện dã chiến thực hiện theo các Quyết định số 280/QĐ-UBND và Văn bản số 291/UBND-TH1 của UBND tỉnh.

Các tin đã đưa ngày: