Quản lý danh mục

Hướng dẫn thủ tục, giấy tờ để ra/vào các chốt/trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường giao thông của thành phố Vĩnh Yên

06/05/2021

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 1081/QĐ-UBND, ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên; Triển khai Kế hoạch 96/KH-UBND, ngày 06/5/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về tổ chức thực hiện cách ly xã hội thành phố Vĩnh Yên để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; UBND thành phố Vĩnh Yên hướng dẫn về thủ tục, giấy tờ để ra/vào các chốt/trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến đường giao thông của thành phố, kể từ 00h00 ngày 06/5/2021 đến 00h00 ngày 22/5/2021, như sau:

1. Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa

a) Điều kiện các phương tiện vận tải được phép ra/vào thành phố:

- Đảm bảo an toàn kỹ thuật và có đầy đủ giấy tờ phương tiện theo quy định;

- Lái xe và phương tiện vận tải thực hiện đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Vận chuyển hàng hóa, vật tư, thiết bị... phục vụ cho hoạt động của các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.


b) Giấy tờ bổ sung được phép ra/vào thành phố: Yêu cầu phải có một trong những giấy tờ sau đây, trong đó ghi rõ địa điểm đến hoặc đi là từ các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Hợp đồng vận chuyển;

- Hóa đơn, chứng từ hợp lệ;

- Giấy (Phiếu) xuất kho;

- Giấy giới thiệu công tác của cơ quan (Công ty).

2. Đối với người ra/vào thành phố Vĩnh Yên

a) Điều kiện người được ra/vào thành phố

- Người đang làm việc tại các cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố.

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b) Giấy tờ cần thiết để được phép ra/vào thành phố: Yêu cầu phải có Chứng minh Nhân dân hoặc Thẻ Căn cước công dân hoặc Bằng lái xe và một trong những giấy tờ sau:

- Thẻ nhân viên (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên).

- Giấy xác nhận là lao động của cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Giấy giới thiệu hoặc Giấy mời đến làm việc, giao dịch công tác với các cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Giấy giới thiệu đi làm việc ở địa phương khác của các cơ quan, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

- Riêng đối với trường hợp người lao động làm việc tại địa phương khác về Vĩnh Yên sinh sống thì cần phải có thêm Sổ hộ khẩu hoặc Sổ Tạm trú có chứng thực.

BBT Cổng TTĐT Sở Y tế Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: