Quản lý danh mục

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế năm 2014

20/11/2014

Ngày 19 tháng 11 năm  2014, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc ban hành công văn số 1241/SYT-TCCB yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành nghiêm túc thực hiện việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2014 theo hướng dẫn số 1289 /SNV-CCVC của Sở Nội vụ, đến trước ngày 01/01/2015 phải thực hiện xong việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tại mỗi đơn vị.

Các tin đã đưa ngày: