Quản lý danh mục

Báo cáo đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và điều trị dạng nghiện thuốc phiện bằng Methadone

10/10/2014

Chiều 10/10/2014, đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của tỉnh nghe Sở Y tế báo cáo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020”; Kế hoạch “Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2014-2015”.

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo Đề án “Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2015 và đến năm 2020”, những kết quả đạt được và hạn chế trong việc triển khai thực hiện mua thẻ BHYT của nhân dân trong những năm qua; mục tiêu phát triển BHYT toàn dân trong năm 2014-2015 đến năm 2020; thực trạng về người nghiện dạng chất thuốc phiện và những hệ lụy; sự cần thiết phải triển khai Đề án “Điều trị nghiện dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone” trên địa bàn tỉnh năm 2014-2015, các đại biểu nhất trí cao với nội dung các đề án, tham gia ý kiến vào thể thức xây dựng văn bản; kinh phí, tiêu chí phát triển dịch vụ cũng như việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về y đức và chuyên môn, nhất là đội ngũ chuyên khoa tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện cũng như đội ngũ Y tế dự phòng các cấp; các giải giải pháp để thu hút người dân tham gia BHYT theo hướng BHYT hộ gia đình, nhóm người tự nguyện và lao động với nhóm người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, nhóm học sinh, sinh viên. Các chế độ, chính sách dành cho người tham gia BHYT khi đến cơ sở KCB; cơ sở vật chất, trang thiết bị, danh mục dịch vụ và thuốc, vật tư được chi phí cho người tham gia BHYT…nhất là chất lượng các dịch vụ Y tế đối với người tham gia BHYT; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chế độ chính sách BHYT theo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi. Đối với điều trị nghiện dạng chất thuốc phiện thay thế bằng Methadone, các đại biểu thấy cần thiết sớm thực hiện theo lộ trình nhưng phải chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, quản lý vật tư; bố trí nhân lực thực hiện, chế độ dối với người trực tiếp tham gia công tác điều trị…

Đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thị Tuyến nhất trí với đề án, chương trình công tác của ngành Y tế năm 2014-2015 và đến 2020 và ý kiến tham gia của các đại biểu vào từng đề án. Yêu cầu ngành Y tế tiếp thu điều chỉnh đề án đảm bảo thể thức văn bản theo quy định. Các sở, ngành; các huyện, thị xã, thành phố, nhất là ngành Y tế căn cứ vào điều kiện cụ thể của ngành mình, địa phương mình nghiên cứu xem xét, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, sát thực có hiệu quả các nội dung đề án đưa ra. Nhất trí đề xuất phương án 1 và phương án 2 (trong 5 phương án của Đề án BHYT toàn dân năm 2014-2015 và đến năm 2020). Năm 2014, duy trì 100% đối tượng đã tham gia BHYT, phấn đấu toàn tỉnh đạt 67% đối tượng tham gia BHYT; 15% nhóm hộ gia đình nông lâm nghiệp và các đối tượng tự đóng BHYT khác. Sau đó, mỗi năm tăng từ 3-12%, đảm bảo đến năm 2020 nhóm hộ gia đình tham gia BHYT đạt 59%; năm 2014, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 99%, đến 2015 đạt 100%; nhóm doanh nghiệp tư nhân năm 2014 đạt 82%, đến năm 2015 đạt 85%, từ năm 2017 trở đi đạt 100%; nhóm học sinh, sinh viên năm 2014 đạt 88%, năm 2015 đạt 95%, từ năm 2016 đến 2020 đạt 100%. Chỉ tiêu dân số tham gia BHYT năm 2014-2015 là 71%, từ 2016 tăng mỗi năm từ 2-4% đến năm 2020 đạt 82% - 85% dân số tham gia mua BHYT.

Để đạt mục tiêu đề ra, mỗi xã sẽ có từ 3 đại lý đặt tại Trạm Y tế, UBND xã và trường học (hiện nay mỗi xã mới có 1 đại lý đặt tại UBND xã). Phương án hỗ trợ đối với người cao tuổi từ 60 đến dưới 70 tuổi, hỗ trợ tiền mua thẻ BHYT 30% giá trị; hỗ trợ 50% kinh cho người đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi (chưa có BHYT). Theo đó, mức hỗ trợ phương án 1, hỗ trợ mua thẻ năm 2014-2015 là 10,2 tỷ đồng/năm, đến 2020 là 13,8 tỷ đồng//năm. Phương án 2 là 15,5 tỷ đồng/năm; mỗi năm hỗ trợ tuyên truyền hơn 300 triệu đồng/năm.

Đồng chí yêu cầu ngành Y tế thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Nhà nước; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố, nhất là ngành BHXH tỉnh, căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi địa phương xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh để xem xét phê duyệt vào lần sau. Trước khi UBND tỉnh có kết luận chính thức, các cấp các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và quyền lợi khi tham gia BHYT ở cơ sở. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khi triển khai các bước phải cụ thể sát thực, có hiệu quả. Ngành Y tế cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về BHYT và Quỹ BHYT. Tăng cường các trang, thiết bị y tế hiện đại, triển khai nhiều dịch vụ tiện ích cho tuyến cơ sở, nhất là ở tuyến huyện. Đối với cơ sở y tế còn khó khăn có thể liên doanh, vay vốn và huy động từ XHH để tăng nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quỹ BHYT, tránh lạm dụng BHYT gây thất thoát; nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khám chữa bệnh; xem xét tăng các danh mục chi trả tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, đồng thời xây dựng cơ chế chính sách cho người làm công tác KCB, có chính sách hỗ trợ người nghèo, người cao tuổi và trẻ em. Giao cho ngành Y tế phối hợp với Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xem xét rà soát kỹ 2 phương án trong dự thảo đề án để tính toán phù hợp, sau đó hoàn thiện đề án BHYT toàn dân năm 2014-2015 đến 2020 trình UBND tỉnh vào tháng 12/2014.

Về triển khai thực hiện đề án điều trị cho người nghiện dạng chất thuốc phiện bằng Methadone là cần thiết, vì vậy ngành Y tế tích cực phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa tác dụng của việc điều trị nghiện thay thế bằng Mathadone theo đúng quy định Nghị định 96/2012 và Thông tư 96/2012 của Chính phủ trên Báo, Đài PT-TH tỉnh và hệ thống truyền thanh. Thành lập Hội đồng xem xét việc điều trị và thành lập 4 cơ sở điều trị trong tỉnh; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên môn phải được đào tạo bồi dưỡng khi triển khai điều trị đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật; chuẩn bị tốt địa điểm tiếp nhận, bảo quản thuốc và điều trị cho người nghiện; xây dựng chế độ bồi dưỡng cho thầy thuốc thực hiện; rà soát kỹ số lượng người nghiện, lập hồ sơ số đối tượng được điều trị dự tính; xây dựng nguồn kinh phí hỗ trợ tuyên truyền, đào tạo chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc trong thời gian tới. Đối với người không thuộc diện ưu tiên điều trị có nguyện vọng điều trị phải nộp một phần kinh phí phải thu đúng theo quy định. Thời gian bắt đầu thực hiện ngày 1/1/2015. đảm bảo an toàn hiệu quả cao nhất. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời UBND tỉnh để xem xét giải quyết kịp thời.

 

BBT Cổng TTĐT Sở Y tế

Các tin đã đưa ngày: