Quyết định phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

29/12/2016

Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Các tin đã đưa ngày: