Nghị quyết số 03/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, về phát triển sự nghiệp Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

05/12/2016

Nghị quyết số 03/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, về phát triển sự nghiệp Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: