Họp bàn kế hoạch 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 các dự án chương trình mục tiêu quốc gia của ngành y tế

10/09/2014

Ngày 08/9/2014 tại Bộ Y tế đã diễn ra cuộc họp bàn kế hoạch 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 các dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia của ngành y tế.

Dự và chủ trì cuộc họp có PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đại diện lãnh đạo một số Vụ/Cục cơ quan Bộ Y tế.

 

Cùng tham dự cuộc họp còn có đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính…

TT Tuan 9.9.png

PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Ngày 15/8/2013 Bộ Tài chính – Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 113/TTLT-BTC-BYT quy định, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015. Đây là khung pháp lý và là cơ sở cho các đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia y tế. Ngay từ đầu năm Bộ Y tế sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia y tế tạo sự chủ động cho các tỉnh, thành phố trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện chương trình.

 

Ngày 04/9/2012, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1208/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia y tế giai đoạn 2012-2015. Qua thời gian triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia y tế đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể:

 

Góp phần cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam, hầu hết các chỉ số về sức khỏe của Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước có cùng mức thu nhập. Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng lên đáng kể, đạt 73 tuổi. Việt Nam là một trong số ít nước đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước từ 2-4 năm như giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi, dưới 1 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ số tử vong mẹ giảm mạnh từ những năm 1990; khống chế bệnh sốt rét và các dịch bệnh lây nguy hiểm; góp phần phấn đấu các Mục tiêu thiên niên kỷ.

 

Góp phần xây dựng được một mạng lưới y tế dự phòng rộng khắp từ trung ương tới thôn bản. Hoạt động y tế dự phòng được tăng cường, giám sát dịch chặt chẽ, khống chế và dập dịch kịp thời, ứng  phó được các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiên tai, thảm họa như bão, lũ, lụt lội, hạn hán…

 

Tham gia đào tạo và đào tạo lại, nâng cao năng lực cho các cán bộ y tế làm công tác quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các cán bộ y tế cơ sở. Đến nay, cả nước 100% số xã và trên 90% số thôn bản đã có nhân viên y tế hoạt động; 99% xã có nhà trạm; 72% số xã có bác sĩ hoạt động; 95% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi.

 

Mạng lưới y tế dự phòng và khám chữa bệnh từ tuyến y tế cơ sở đến Trung ương, cả công lập và ngoài công lập được mở rộng và củng cố. Thông qua nguồn ngân sách chương trình, các cơ sở y tế dự phòng và khám chữa bệnh được củng cố về cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị để hoàn thành tốt nhiệm vụ của chương trình.

 

Năm 2015, chương trình Mục tiêu quốc gia sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của các dự án, hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngân sách phân bổ thực hiện tại các địa phương, ưu tiên các địa phương ngân sách khó khăn, trọng điểm phải giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình hoàn thành năm 2014 và các năm trước chưa bố trí đủ vốn, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trong năm 2015.

 
TT Tuan 9.91.png

 Toàn cảnh cuộc họp
 

Đối với chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, mục đích nhằm thực hiện một hoặc một số mục tiêu trong từng ngành, ở một số vùng lãnh thổ trong từng giai đoạn cụ thể. Rà soát các hoạt động thuộc 04 chương trình mục tiêu quốc gia đã thực hiện giai đoạn 2011-2015 cần phải tiếp tục thực hiện và nghiên cứu, bổ sung các hoạt động mới khác có tính cấp thiết cần phải giải quyết theo cơ chế hoạt động của chương trình mục tiêu. Một số phương án dự kiến cho 02 chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020: chương trình mục tiêu phòng chống bệnh dịch, bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và chương trình mục tiêu dân số; chương trình mục tiêu phòng chống bệnh dịch, bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và chương trình mục tiêu an toàn thực phẩm; chương trình mục tiêu phòng chống bệnh dịch, bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và chương trình mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS.

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định tầm quan trọng của kế hoạch 2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020 các dự án Chương trình Mục tiêu quốc gia của ngành y tế. Năm 2014 Chương trình Mục tiêu quốc gia của ngành y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn khi ngân sách cho chương trình thấp nhất trong 3 năm giai đoạn 2012-2014, đòi hỏi sự  tham gia tích cực của các Bộ, ban, ngành; sự tập trung nguồn lực và sự chỉ đạo kiên quyết đồng bộ của các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng của chương trình.

Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế
Các tin đã đưa ngày: