Lịch làm việc của Sở Y tế

Tuần trước Tuần thứ 31 năm 2021
(Từ ngày: 26/07/2021 - Đến ngày: 01/08/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 26/07/2021
Thứ ba 27/07/2021
Thứ tư 28/07/2021
Thứ năm 29/07/2021
Thứ sáu 30/07/2021
Thứ bảy 31/07/2021
Chủ nhật 01/08/2021