Chi tiết câu hỏi » Hành chính

cấp chứng chỉ hành nghề

Sở y tế vĩnh phúc có nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề online không, và nếu có thì làm như nào ạ

Gửi bởi doãn mộng hoàng Ngày 03/05/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục hành chính

Hiện nay Sở Y tế chưa hỗ trợ việc tiếp nhận Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề trực tuyến và các bạn phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời bởi Phòng Một cửa Ngày 06/05/2019