mất sổ tiêm chủng cho trẻ em có được cấp lại không ạ

Tôi sơ ý làm mất sổ tiêm chủng cho bé nhà tôi, bây giờ rất khó khăn cho việc theo dõi lịch tiêm và 1 số lần đi tiêm bị gây khó đễ, nay tôi có thể xin cấp lại được sổ tiêm không và nếu được cấp lại thì tôi phải lh cơ nào để xin cấp ạ

Gửi bởi nguyễn xuân anh Ngày 09/03/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Cấp lại Sổ tiêm chủng bị mất

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Trong trường hợp của bạn xin mời bạn ra trạm Y tế tuyến xã nơi bạn đăng ký tiêm chủng, họ sẽ cấp lại cho bạn.

Trả lời bởi Phòng Nghiệp vụ Y Ngày 11/03/2019