hỏi về chứng chỉ hành nghề

Cháu đượ cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội khoa tháng 9/2017 tại vĩnh phúc. Cháu đã chấm dứt hợp đồng lao động với bệnh viện cũ tháng 1/2018 nhưng không được trả lại chứng chỉ hành nghề. Vậy bây giờ cháu có được xin cấp lại chứng chỉ hành nghề hay không. Hiện nay cháu đã có chứng chỉ định hướng da liễu và muốn làm chứng chỉ hành nghề bổ sung cháu cần có những điều kiện và thủ tục nào. Cháu có thể xin thu hồi chứng chỉ hành nghề nội khoa và làm hồ sơ mới để cấp chứng chỉ hành nghề da liễu không. Nếu không nộp chứng chỉ hành nghề cũ việc thu hồi có hiệu lực không ạ. Cháu xin cảm ơn

Gửi bởi hoàng lan Ngày 31/05/2018

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục chứng chỉ hành nghề

I. Căn cứ tại Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1. Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
2.  Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;
3. Người hành nghề không hành nghề trong thời gian 02 năm liên tục;
4.  Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;
5. Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;
6.  Người hành nghề không đủ sức khỏe hành nghề.
Như vậy trường hợp của công dân hỏi không thuộc đối tượng thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hành nghề công tác giữ chứng chỉ hành nghề của người hành nghề phải do hai bên tự giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
II. Về điều kiện và thủ tục cấp bổ sung phạm vi chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được quy định tại Điều 4, Điều 7 nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau:
- Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thêm kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với  phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề.
- Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung  phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo mẫu 05 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP.
2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã cấp.
3.  Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung.
4. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định tại khoản 3 Điều 5  Nghị định số 109/2016/NĐ-CP phù hợp với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn.
Thủ tục cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề được đăng tải công khai trên công thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị người hành nghề truy cập và tải về các biểu mẫu nói trên.
Sở Y tế trân trọng cảm ơn!

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 01/06/2018