Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Hỏi về làm chứng chỉ hành nghề

Em muốn hỏi về làm chứng chỉ hành nghề!! Em tốt nghiệp Y học cổ truyền hệ chính quy đại học y hà nội, nhưng em làm việc trong chuyên ngành nội khoa tại Bệnh Viện ở vĩnh phúc 3 năm, và có chứng chỉ định hướng nội. Em muốn hỏi em có làm được chứng chỉ hành nghề nội khoa không ạ? Xin chân thành cảm ơn anh chị!!

Gửi bởi Trần Hà Ngày 08/05/2018

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Chứng chỉ hành nghề

Theo Điều 5, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định: cấp lần đầu chứng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Theo Điều 15, Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định: người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải đăng ký thực hành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo.
Như vậy, trường hợp của bạn không cấp được chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh Nội khoa vì chỉ là Chứng chỉ định hướng nội./.

Trả lời bởi Phòng QLHNYDTN Ngày 08/05/2018