Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Cho em hỏi

Em nghe thấy có thông tin theo đề án tinh giản biên chế thù sẽ chuyển nhân viên y tế học đường của trường Tiểu học, THCS và THPT sang trạm y tế làm việc. Vậy thông tin này có đúng hay không? Và khi nào sẽ thực hiện ạ? Em xin cảm ơn!

Gửi bởi Lê Ly Ngày 30/11/2017

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Về việc bàn giao nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh về ngành Y tế

 

Sở Y tế xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2012; Kế hoạch số 9364/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Y tế thực hiện như sau:

Ngày 21/12/2017, Sở Y tế tổ chức hội nghị bàn giao Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh từ các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện về Trạm Y tế xã đảm nhiệm. Nguyên tắc bàn giao, nhân viên y tế ở Trường học thuộc xã nào thì về Trạm Y tế xã đó làm việc.

 

Như vậy, từ năm 2018 công tác y tế trường học thực hiện như sau:

- Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện do Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện đảm nhiệm.

- Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh các Trường Dân tộc nội trú, Mầm non, Tiểu học, vẫn thực hiện như cũ, do các Trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm./.

Trân trọng!

 

Trả lời bởi Phòng TCCB Ngày 01/12/2017

Về việc bàn giao nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh về ngành Y tế

Sở Y tế xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2012; Kế hoạch số 9364/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Y tế thực hiện như sau:

Ngày 21/12/2017, Sở Y tế tổ chức hội nghị bàn giao Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh từ các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện về Trạm Y tế xã đảm nhiệm. Nguyên tắc bàn giao, nhân viên y tế ở Trường học thuộc xã nào thì về Trạm Y tế xã đó làm việc.

 

Như vậy, từ năm 2018 công tác y tế trường học thực hiện như sau:

- Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh các Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề cấp huyện do Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện đảm nhiệm.

- Nhân viên y tế trường học và nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh các Trường Dân tộc nội trú, Mầm non, Tiểu học, vẫn thực hiện như cũ, do các Trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đảm nhiệm./.

Trân trọng!

Trả lời bởi Phòng TCCB Ngày 01/12/2017