Chi tiết câu hỏi » Hành chính

xin được hiểu thêm về yêu cầu trình độ chuyên môn của y tế học đường

Mình thấy có một số người bảo rằng yêu cầu nhân viên y tế học đường phải có trình độ chuyên môn y sỹ trung cấp trở lên, những nhân viên y tế học đường đang là điều dưỡng trung cấp thì cần phải học để chuyển đổi. Điều này có đúng không ạ? Trước tình hình quy hoach đề án năm 2021 sẽ không chấp nhận trình độ trung cấp, vậy nếu là điều dưỡng hệ đại học có được không ạ?

Gửi bởi Phương Thanh Ngày 17/08/2017

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trình độ của nhân viên y tế trường học khi về ngành y tế công tác

Sau khi tiếp nhận các viên chức y tế trường học về ngành công tác, ngoài nhiêm vụ phân công phụ trách công tác y tế trường học còn phải tham gia các hoạt động chung của Trạm Y tế. Vì vậy, các viên chức trên cần được ngành Y tế đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

                Về đào tạo cao đẳng, đại học thực hiện như sau:

            - Trường hợp là viên chức Điều dưỡng, Hộ sinh hạng IV, thực hiện qui định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên y, theo đó viên chức hạng IV nếu có trình độ trung cấp phải được đào tạo tạo chuẩn hóa trình độ cao đẳng, thời điểm hoàn thành chậm nhất đến năm 2025. Như vậy, nếu là Điều dưỡng, Hộ sinh hạng IV (nếu có trình độ trung cấp), thì bắt buộc phải đi đào tạo lên trình độ cao đẳng. Việc đào tạo lên đại học, thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và quy định về đào tạo của Sở Y tế.

          - Trường hợp là viên chức Y sĩ thì thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu trình độ đào tạo y sĩ trung cấp theo qui định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong quá trình công tác, căn của yêu cầu nhiệm vụ, năng lực công tác và cam kết làm việc lâu dài tại tuyến xã, thì Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện xem xét đề nghị Sở Y tế cử đi đào tạo bác sĩ để trở về công tác tại trạm. Trường hợp Y sĩ học chuyển đổi sang Điều dưỡng hạng IV thì thực hiện đào tạo như hướng dẫn trên./.

Trân trọng!

Trả lời bởi Phòng TCCB Ngày 18/08/2017