Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Xin được giải đáp.

e xin được hỏi. nhân viên y tế trường học phụ trách khối tiểu học sang năm 2017 sẽ chuyển và thuộc sự quản lí của tram y tế xã. có chính xác không ạ?

Gửi bởi nguyen ngan Ngày 15/11/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Tổ chức cán bộ y tế từ trường học sang ngành y tế

Sở Y tế có ý kiến như sau:

Theo dự thảo Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hiện còn đang thảo luận và chờ Trung ương phê duyệt. Theo đó, có nội dung thí điểm chuyển nhiệm vụ y tế học đường ở các trường tiểu học, THCS, THPT về trạm y tế xã, phường, thị trấn đảm nhiệm. Nếu Đề án được phê duyệt, năm 2017 sẽ thực hiện thí điểm, trước hết là ở các phường và thị trấn. Nếu kết quả tốt, sau năm 2020 sẽ thực hiện nhân rộng ra tất cả các xã trong toàn tỉnh.
Sở Y tế cảm ơn bạn đã quan tâm đặt câu hỏi, hy vọng chúng tôi sẽ nhận được nhiều câu hỏi hơn nữa./.

Trả lời bởi Phòng TCCB Ngày 16/11/2016Câu hỏi cũ hơn