Triển khai Sàng lọc sơ sinh tại Vĩnh Phúc

Kính gửi: Sở Y Tế tỉnh Vĩnh Phúc, Xin cho hỏi, tại Vĩnh Phúc khi sinh con tại đơn vị y tế nào trong tỉnh thì có thể đăng ký làm sàng lọc sơ sinh? Nếu đăng ký thực hiện thì mức chi phí là bao nhiêu và thực hiện được mấy bệnh? Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Phúc có thực hiện được Sàng lọc sơ sinh không? Trân trọng cảm ơn!

Gửi bởi Nguyễn Thị Trà My Ngày 29/08/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Thủ tục đăng ký làm sàng lọc sơ sinh

Hiện tại ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện chương trình sàng lọc sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Sản - Nhi và tất cả các Trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã. 

Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, tại các đơn vị triển khai chương trình sẽ tiến hành lấy mẫu máu gửi về Bệnh viện đa khoa tỉnh để thực hiện xét nghiệm sàng lọc. 
chương trình sàng lọc sơ sinh theo quy định của Bộ Y tế đang tiến hành sàng lọc 2 bệnh là: Thiếu men G6PD và bệnh Suy giáp trạng bẩm sinh; 
Kinh phí thực hiện như sau: người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên bộ Y tế - Tài chính, cụ thể là bệnh Thiếu men G6PD giá 70.000, bệnh Suy giáp trạng bẩm sinh giá 55.000. Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, giá tương đương là 60.000 và 55.000 đồng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nếu đăng ký thực hiện sàng lọc sơ sinh tại các đơn vị triển khai chương trình thì tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí thực hiện việc sàng lọc với 2 bệnh trên.
Sở Y tế xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã gửi câu hỏi cho Sở Y tế.

Trả lời bởi Phòng Nghiệp vụ Y Ngày 30/08/2016