Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Dat cau hoi

Con toi nam nay 3,5 tuoi bi nga vao toi ngay thu 7 toi dua Chau ra cham y te phai khau 2 mui va duoc nhân vien cham y te ban thuoc cho Chau 5 ngay uong Trong do có 10 goi khang sinh 1 vi chong viem 5 goi giam dau toi phai thanh toan cho nhân vien y te la 190.000d có dung khong

Gửi bởi Nguyên manh hung Ngày 05/06/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Giá thuốc điều trị tại TYT

 Xin anh cho biết chi tiết hơn việc điều trị của con anh có thuộc diện đóng BHYT không hay điều trị ngoài BHYT và các loại thuốc anh đã nêu xin anh cho biết tên chi tiết của thuốc mà cán bộ y tế đã bán thì chúng tôi mới có thể trả lời cụ thể được cho anh để anh có thể được rõ hơn.

Trân trọng cảm ơn!

Trả lời bởi Phòng Nghiệp vụ Dược Ngày 06/06/2016