Lãnh đạo Sở

18/06/2019

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ

 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải


Điện thoại: 0211.3861593                     , email: haint@vinhphuc.gov.vn

Lãnh đạo và quản lý chung công tác của Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Y tế và pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ; kế hoạch, tài chính; đầu tư phát triển, trang thiết bị y tế; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước về y tế; thanh tra; bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh; quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng; thi đua khen thưởng, kỷ luật và công tác dược - vật tư y tế.

Phụ trách các đơn vị: Cơ quan Văn phòng Sở Y tế, Trung tâm Kiểm nghiệm.

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Phong


Điện thoại: 0211.3656179, email: phongnv6@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác y tế dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh; chương trình mục tiêu về y tế - dân số; công tác An toàn vệ sinh thực phẩm; công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý chất lượng ISO; công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và công tác an toàn giao thông.

Phụ trách các đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Trung tâm tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (gọi tắt là CDC).

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

Phó Giám đốc:  Nguyễn Khắc Lập


Điện thoại: 0211.3845169, email: lapnk@vinhphuc.gov.vn

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Công tác khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác y tế cơ sở; công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; công tác giám định y khoa; công tác giám định pháp y; công tác kết hợp quân dân y; công tác hành nghề y dược; công tác của các hội nghề nghiệp có liên quan.

Phụ trách các đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên; Bệnh viện Y Dược cổ truyền; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Tâm thần; Trường Trung cấp y tế; Trung tâm Giám định y khoa; Trung tâm Pháp y; 09 Trung tâm Y tế huyện, thành phố; Bệnh viện Dã chiến.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Y tế.

 

 

Các tin đã đưa ngày: