Giới thiệu chung

01/01/2018

SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC

 

 

Trụ sở

Địa chỉ: Phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên

Điện thoại: 0211.3862562 - Fax:0211.3843169 - Email: soyt@vinhphuc.gov.vn

Ngay sau khi tái lập tỉnh, ngành Y tế Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 22/QĐ-UB ngày 13/01/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ đó đến nay, sau gần 20 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; sự tham gia của cộng đồng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra, đóng góp quan trọng cho đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; Giám định y khoa, pháp y; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo hiểm y tế; Dân số - KHHGĐ; Sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Pháp luật; Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: