Số kí hiệu 01/2021/TT-BYT
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/01/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/03/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm