Số kí hiệu 01/2020/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30.2018.TT-BYT ngày 30.10.2018 của Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/01/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm