Số kí hiệu 38/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm