Số kí hiệu 6106/QĐ-BYT
Trích yếu Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe BM-TE (DS-KHHGĐ) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 31/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm