Số kí hiệu 33/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư bãi bỏ một số VBQPPL trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm