Số kí hiệu 32/2019/TT-BYT
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP, Thông tư số 06/2011/BYT-TT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm