Số kí hiệu 27/2019/TT-BYT
Trích yếu BYT Thông tư sửa đổi một số điều Thông tư số 17.2012.TT-BYT ngày 24.10.2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 24/09/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm