Số kí hiệu 28/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/10/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm