Số kí hiệu 31/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm