Số kí hiệu 30/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34.2017.TT-BY ngày 18.8.2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 03/12/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm