Số kí hiệu 18/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/07/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm