Số kí hiệu 14/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 37.2018.TT-BYT ngày 30.11.2018 của Bộ Y tế - 1
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/07/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm