Số kí hiệu 04/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chinh, thu hồi GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trưởng hợp HIV dương tính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/03/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm