Số kí hiệu 02/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/03/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm