Số kí hiệu 01/2019/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KB, CB YHCT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 01/03/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm