Số kí hiệu 41/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 12/12/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm