Số kí hiệu 34/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 16/11/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm