Số kí hiệu 13/2018/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/09/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm