Số kí hiệu 20/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05.2017.TT-BYT ngày 14.4.2017
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/08/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm