Số kí hiệu 17/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22.2017.TT-BYT ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 06/08/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm