Số kí hiệu 16/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở KB, CB
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/07/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm