Số kí hiệu 26/2018/TT-BTC
Trích yếu Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/03/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm