Số kí hiệu 08/2018/TT-BYT
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/04/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm