Số kí hiệu 137/NQ-CP
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 31/12/2017
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 31/12/2017
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm